disclaimer

גילוי נאות:
 
רוב המוצרים המופיעים בבלוג נרכשו מכספי הפרטי, אך עם זאת התמזל מזלי לקבל מדי פעם מוצרים לסקירה מטעם החברות השונות, כך שיופיעו בבלוג זה.
בשני המקרים הדעה שלי תהיה אובייקטיבית, עניינית ותמיד במחשבה על הקוראות שלי. לעולם דעתי לא תהיה מוטית, גם אם לא שילמתי על המוצר מכספי.
חוות הדעת שלי על המוצרים תכלול תמיד את ההתייחסות לתמורה עבור המוצר, כאילו נרכש על ידי.
מוצר שהתקבל לסקירה יסומן תמיד ככזה, ואני לא רואה סיבה להסתיר עובדה זו.
 
חלק מהלינקים שמופיעים בבלוג מכילים קישורים שמכניסים עמלה סמלית לבלוג. לחיצה עליהם לא תחייב אתכן בתשלום נוסף מעבר למחיר המוצרים באתרים השונים, אבל תעזור לי לתחזק את הבלוג, שלו עלויות לא מעטות ואני משקיעה בו ממרצי ונשמתי.
 
אני לא מקבלת תשלום עבור התכנים המופיעים בבלוג, והאמינות שלי ככותבת היא ערך עליון עבורי. תמיד ארצה שתדעו שגלוסברי (GlossBerry) יהיה מקור מידע מהימן ובלתי תלוי. עם זאת, הדעות בבלוג הן שלי בלבד, בהתבסס על נסיוני עם המוצרים, וחוויה חיובית או שלילית שלי לאו דווקא תתורגם לחוויה דומה אצל הקוראות. תחום הביוטי מאוד אינדיבידואלי, אך אני מקווה לספק בכל פוסט תמונה ברורה ומפורטת על מנת לאפשר לכן לקבל את ההחלטות שלכן לגבי התכנים בבלוג.
 
המשך שהיה מהנה!
 
 

No comments

Post a Comment

מחכה לשמוע מה חשבת!
אני מאוד אוהבת ומוקירה את התגובות שלכם וקוראת את כולן!